РАННА МЕЛНИШКА ЛОЗА- ПЕРЛАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СОРТОВЕ

Ранна Мелнишка лоза е български сорт с голям потенциал и странна история. През 1963 г. колектив от научни сътрудници извършват поредица от кръстоски на прочутия български сорт Широка Мелнишка лоза с прашец от няколко френски сорта в експериментално търсене на ранозреещ сорт, който да запази характеристиките на традиционната Широка Мелнишка лоза, като измести настъпването на технологичната зрелост на гроздето възможно по-рано.

Известно е, че макар и с впечатляващи характеристики на вината, които дава, Широка Мелнишка лоза има постоянен проблем с узряването. Сортът е късно зреещ (физиологичната зрелост настъпва през първата половина на октомври) и макар Мелнишкият микрорегион да е най-топлият и сух регион в страната, отличаващ се с висока температурна сума за вегетационния период, гроздето практически никога не успява да натрупа нито достатъчно захари, нито достатъчно антоциани.

Не е известно дали творческият екип е търсил при кръстоските благородството на френските сортове и защо се е спрял на слабопознати дори и в родината им сортове, като Жюрасон и Валдигие (останалите са Дюриф и Каберне Совиньон). В резултат на експериментите се появяват напълно нови сортове, които дълги години са възприемани съвсем погрешно като хибриди. Те имат съвсем различно ботаническо описание и агробиологични характеристики от родителите си и не се вместват в определението за хибриди.

През 1977 г. са утвърдени като нови червени винени сортове Мелник 82 и Мелник 55, а през 1980 г. Мелнишки рубин. Те са районирани за Мелнишки регион и с тях са създадени ограничени лозови масиви в югозападна България. Поради редица причини тези сортове не са интересни за българските винарни. Всички те, заедно със сорта майка се наричат с общото име Мелник и така се продават и популяризират по света. Никой не проявява интерес от отделното им винифициране и изследване на потенциала им като уникални, нови сортове и те са напълно пренебрегнати и забравени до 1999 г., когато Ранна Мелнишка лоза (това е официалното име, с което е утвърден Мелник 55) за пръв път е винифициран професионално и чистосортов от енолог (Стойчо Стоев) в българска винарна.


 „Виното, което направих тогава беше интересно, богато и много различно от останалите сортове. Разкри атрактивни и неподозирани аромати. Вкусът беше мощен и труден за шлифоване. Но с новото вино започна и биткта с консерватизма. Дори  за класни български енолози Ранна Мелнишка лоза се оказа непознато понятие и те се опитаха да отрекат съществуването й. За видни български експерти, познаващи световните сортове, както собствените си деца, Ранна Мелнишка лоза си беше просто Мелник, какъвто беше за тях и Широка Мелнишка лоза и Мелник 82 и Мелник 1300 и всичко, познато и непознато, с Мелник в името си. Но още това вино,както и  следващите реколти, разкриха уникалността от вкусове и аромати, и високия потенциал на сорта. Трябваше да дойде най-напред международното признание на вината от този сорт и едва тогава съществуването му да бъде признато и у нас. Чак през 2006 година вината от Ранна Мелнишка лоза бяха включени като отделен сорт от НЛВК на Винария.”, разказва енологът С. Стоев


Ранна Мелнишка лоза е създадена с кръстосването на Широка Мелнишка лоза със смесен прашец от сортовете Дюриф, Жюрасон и Валдигие. Генетично изследване в началото на новия век доказва, че вторият родител всъщност е Валдигие. Разпространена е единствено в района на Сандански и Катунци. Сортът е среднозреещ. Периодът от напъпването до технологичната зрелост е 162 дни. Гроздето в нормална година узрява около 20-25 септември.

Първите вина от този сорт разкриват уникалния му характер и голям потенциал. Безкрайно трудно обаче е да се убедят българските енолози на технологично и управленско ниво, че този сорт съществува и е безкрайно различен от сорта Широка Мелнишка лоза. Но всяка нова реколта и ново вино на пазара доказват, че вината от Ранна Мелнишка лоза са едни от перлите на българското винарство.

.
Сайт от: Be seller