Комюнике 22 Октомври 2009: (www.vinoto.com) - Винарска изба Синтика се намира в град Сандански върху територията на бившата Комплексна опитна станция, дала на селското ни стопанство много нови клонове, вариации и сортове на различни култури. Тук са създадени сортовете Ранна Мелнишка лоза (Мелник 55), Мелнишки Рубин, Мелник 82, Сандански Мискет и др. Избата е с капацитет за 500 тона вино и е проектирана за висококачествени вина на малки партиди. Собствениците са засадили около 300 дка собствени лозя със сортовете Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира и Пети Вердо.

Май 2009 > Списание "Агроном" - Дебютър на "Синтика" бе оцене със злато -"Доброто вино се прави от добро грозде, а доброто грозде се отглежда от добри агрономи"

Сайт от: Be seller